Szanowni Państwo, Koledzy i Koleżanki,

Po raz 14-sty mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem podczas  Międzynarodowego Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, które odbyło się w terminie 31.03. – 2.04.2022 r. w formule online.

Dzięki Państwa obecności sympozjum CORNEA 2022 odniosło kolejny sukces. Dziękujemy, że byliście Państwo z Nami przez trzy dni obrad.

Dziękujemy zaproszonym wykładowcom za udział oraz przygotowanie niezwykle ciekawych wykładów. Dzięki Państwu, program naukowy przyciągnął do udziału tak liczne grono uczestników.

Duże podziękowania składamy dla naszych Partnerów firmowych. To dzięki Państwa zaangażowaniu sympozjum zostało przygotowane w tak wspanialej oprawie. Dziękujemy za udział oraz wsparcie oraz że byliście Państwo z nami.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, mamy nadzieję, że Sympozjum spełniło Państwa oczekiwania w zakresie pogłębienia fachowej wiedzy, wymiany poglądów, a także umożliwiło kontakty online zarówno z wykładowcami jak również z innymi Uczestnikami.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum CORNEA 2022 składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne, dużo spokoju, zdrowia oraz życzymy wszystkim abyśmy mogli spotkać się na kolejnym wydarzeniu w tradycyjnej formule.

Do zobaczenia!

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

dr hab. n. med. Anna Nowińska
Vice-przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

prof. dr hab. Edward Wylęgała
Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

JESIEŃ Z NAMI 2022! DO ZOBACZENIA!

 

Wydarzenie publikowane na stronie PTO

Nota prawna Sympozjum online jest skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499).

 

 

 

 

 

 

TEMATY     |     PROGRAM     |     SESJE    |     KURSY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSACH

Kursy będą dostępne na platformie transmisyjnej wydarzenia w formie VOD
od dnia 31.03.2022 r. (czwartek) od godz. 15.00 do dnia 2.04.2022 r. (sobota) do godz. 16.30

Udział w kursach bezpłatny!

 

Kwalifikacja do chirurgii naprawczej powierzchni okaopis kursu – kliknij!
prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

Okuloplastyka – od czego zacząć? – opis kursu – kliknij!
prowadząca: dr Karolina Stanienda-Sokół
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Laserowa korekcja wzroku – opis kursu – kliknij!
prowadząca: dr n. med. Dominika Janiszewska-Bil
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

 

 

 

 

 


 

Godziny transmisji obrad sympozjum rogówkowego CORNEA 2022

 • 31.03.2022 r. czwartek od godz. 17.00 do godz. 21.42
 • 1.04.2022 r. piątek od godz. 16.00 do godz. 21.26
 • 2.04.2022 r. sobota od godz. 9.00 do godz. 15.55
 • 2.04.2022 r. sobota od godz. 15.55 do godz. 16.05 PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ – ogłoszenie wyróżnionych prac

Kursy dostępne w formie VOD na platformie transmisji w dniach
(wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników sympozjum)
od 31.03.2022 r. od godz. 15.00
do 2.04.2022 r. do godz. 16.05

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w podanych godzinach

 

PROGRAM NAUKOWY CORNEA 2022

stan na dzień 29.03.2022

kliknij i pobierz szczegółowy program naukowy

 

Za udział w sympozjum CORNEA 2022 przyznawane są punkty edukacyjne.
W celu otrzymania certyfikatu udziału w wydarzeniu, po zakończeniu sympozjum, na adres emailowy: biuro@inspirecongress.pl, prosimy wysłać prośbę o wystawienie certyfikatu.

 

Zgłaszając pracę na Sympozjum, Wykładowca oświadcza, że: W związku z udziałem Wykładowcy w XIV Międzynarodowym Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” organizowanej przez IC w trybie on-line w terminie 31.03.-2.04.2022 r.  (dalej: „sympozjum”), a także wygłoszeniem przez Wykładowcę w trakcie sympozjum wykładu wraz z przedstawieniem prezentacji multimedialnej dotyczącej omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Wykład”), do którego to Wykładu Wykładowcy przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca wygłoszenie Wykładu, Wykładowca wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez IC do celów organizacji sympozjum, przeprowadzenia przez Wykładowcę Wykładu oraz umożliwienia obejrzenia i odsłuchania Wykładu przez uczestników sympozjum.

PIĘĆ WYRÓŻNIONYCH PLAKATÓW

Prezydium sesji plakatowej
prof. dr hab. Maria Formińska-Kapuścik
prof. dr hab. Mirosława Grałek
prof. dr hab. Bronisława Koraszewska-Matuszewska

 

 

Regulamin Konkursu – wyróżnienie plakatu – CORNEA 2022

 

WYKAZ PLAKATÓW ZGŁOSZONYCH – kliknij i pobierz pełny wykaz plakatów zgłoszonych do sesji plakatowej

ZOBACZ PLAKATY

Kompleksowe leczenie choroby “suchego oka” na tle zmian hormonalnych zobacz plakat – kliknij!

Leczenie erozji nawracających rogówki spowodowanych dystrofią błony podstawowej rogówki /EBMD/ za pomocą lasera excimerowego Schwind Amaris Smart Surf 500Hz.zobacz plakat – kliknij!

Rak płaskonabłonkowy a inne zmiany powiek i powierzchni oka – opis pacjentki – zobacz plakat – kliknij!

Analiza porównawcza ostrości wzroku, wyniku refrakcyjnego i aberrometrycznego z zastosowaniem 2 wewnątrzgałkowych soczewek wieloogniskowych z segmentem refrakcyjnym – zobacz plakat – kliknij!

Metaliczne ciało obce obecne w komorze przedniej oka przez 30 lat – opis przypadkuzobacz plakat – kliknij!

Inkrustacja rogówki krwią jako powikłanie po witrektomii z dostępu tylnego – opis przypadku zobacz plakat – kliknij!

Wpływ witrektomii z dostępu tylnego na topografię przedniej i tylnej powierzchni rogówki u pacjenta po zabiegu keratotomii radialnej – opis przypadku – zobacz plakat – kliknij!

Wrzód troficzny rogówki po zabiegu witrektomii z dostępu tylnego – opis przypadkuzobacz plakat – kliknij!

Odłączenie błony Descemeta po zabiegu witrektomii tylnej – opis przypadku zobacz plakat – kliknij!

Ocena skuteczności 0,1% roztworu nanoemulsji kationowej cyklosporyny A w leczeniu zespołu suchego oka w czasie pandemii COVID-19 zobacz plakat – kliknij!

Analysis of Polish eye care professionals opinions about deposits on contract lenses – abstract – zobacz plakat – kliknij!

Pierwotniakowe zapalenie rogówki – opis przypadku – zobacz plakat – kliknij!

Owrzodzenie rogówki wywołane przez Cladosporium spp. i Enterobacter cloace prawdopodobnie związane zaburzeniami odporności w przebiegu nowotworu płuc – zobacz plakat – kliknij!

Nabłonkowa postać herpetycznego zapalenia rogówki – infekcja pierwotna rogówki, której poskromienie wciąż niesie wiele znaków zapytania – zobacz plakat – kliknij!

Zaawansowane zastosowanie warstwowego opatrunku błony owodniowej w perforacjach rogówki – studzenie “przeszczepienia na gorąco” rogówki oka zobacz plakat – kliknij!

Powodzenie operacji usunięcia zaćmy u pacjentów z dystrofią śródbłonka rogówki Fuchsa – kwalifikacja do zabiegu wraz z opieką około- i pooperacyjną – zobacz plakat – kliknij!

Ocena skuteczności miejscowej terapii przeciwciałem monoklonalnym Bevacizumab w postaci kropli w opiece pooperacyjnej u pacjentów po fakosklerektomii  głębokiej w terapii łączonej z 5-fluorouracylem – badanie prospektywne, randomizowane – zobacz plakat – kliknij!

Niepowodzenia leczenia niedomykalności powiek za pomocą złotych implantów – krytyczna analiza przyczyn – zobacz plakat – kliknij!

Dystrofia siateczkowata rogówki – charakterystyka, różnicowanie, leczenie – na przykładach pacjentów Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach zobacz plakat – kliknij!

Maski i pułapki diagnostyczne Pseudomonas aeruginosa – opis przypadku owrzodzenia rogówki u 33-letniej krótkowzrocznej kobiety stosującej miesięczne soczewki kontaktowe o niejednoznacznym obrazie klinicznym – zobacz plakat – kliknij!

Ocena świadomości oraz nastawienia różnych grup społecznych w stosunku do donacji rogówek w Polsce zobacz plakat – kliknij!

Jałowy naciek rogówki – opis przypadku klinicznego – zobacz plakat – kliknij!

Śledzenie zmian struktury rogówki na obrazach z tonometru z kamerą Scheimpfluga – zobacz plakat – kliknij!

Role of Matrix Metalloproteinase -9 in corneal injuries zobacz plakat – kliknij!

Opis przypadku: Krwotok do plamki po zastosowaniu dietyloamidu kwasu lizergowego (LSD)zobacz plakat – kliknij!

Zapalenie przedniego odcinka oka jako powikłanie po tatuażu podspojówkowymzobacz plakat – kliknij!

Porównanie pomiarów  Ks oraz Kf wykonanych za Dual Scheimpflug Analyzer Galilei G6 oraz ss-OCT CASIA2zobacz plakat – kliknij!

Przeszczep komórek macierzystych rąbka rogówki u pacjenta po oparzeniu chemicznym zobacz plakat – kliknij!

Zgłaszając pracę do sesji plakatowej na sympozjum, Autor plakatu oświadcza, że: W związku z udziałem Autora w XIV Międzynarodowym Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” organizowanej przez IC w trybie on-line w terminie 31.03.-2.04.2022 r.  (dalej: „sympozjum”), a także przedstawieniem przez Autora  w trakcie sympozjum pracy w postaci elektronicznego plakatu  dotyczącego omawianego zagadnienia (dalej łącznie jako: „Plakat”), do którego to Plakatu Autorowi przysługuje pełnia praw autorskich, umożliwiająca przedstawienie Plakatu, Autor wyraża zgodę na rozpowszechnianie Plakatu przez IC do celów organizacji Sympozjum, przedstawienia przez Autora Plakatu oraz umożliwienia obejrzenia i zapoznania się z Plakatem przez uczestników Sympozjum.

Informacje

ZAPLANUJ JESIEŃ Z NAMI! TERMINY KOLEJNYCH WYDARZEŃ Z NASZYM ZESPOŁEM!

 

DATA i MIEJSCE

 

STUDIO ONLINE

KOMITETY

 

 Przewodniczący Komitetu Naukowego i  Organizacyjnego 
dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

Vice-przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
dr hab. n. med. Anna Nowińska

Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

 

Członkowie Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med.  Dorota Tarnawska
dr hab. n. med. Anita Lyssek-Boroń
dr hab. n. med. Katarzyna Krysik 

dr hab. n. med. Sławomir Teper

 

 

OPŁATY / REJESTRACJA
UDZIAŁ W XIV SYMPOZJUM CORNEA 2022 JEST BEZPŁATNY!
WARUNKIEM UDZIAŁU W SYMPOZJUM JEST DOKONANIE REJESTRACJI NA STRONIE WYDARZENIA.
DOSTĘP DO STRONY TRANSMISJI CORNEA 2022
Uprzejmie informuję, że link do strony transmisji wraz z hasłem i loginem zostanie
przesłany około 24 godziny przed wydarzeniem.

Obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
Otrzymali Państwo newsletter informacyjny biura organizacji konferencji InspireCongress, ponieważ są Państwo subskrybentem newslettera, zarejestrowanym przed 25 maja 2018 r.

 1. Dane, które przechowujemy w wyniku wyrażenia Państwa zgody na otrzymanie informacji o planowanych wydarzeniach organizowanych przez InspreCongress, służą celom informacyjnym, a także przekazywaniu treści, jakie zawiera strona danego wydarzenia
 2. Dane zgromadzone w wyniku subskrypcji nie są przekazywane innym podmiotom lub osobom trzecim
 3. Administratorem Państwa danych jest InspireCongress sp. z o. o.
  Powstańców Śl. 95, 53-332 Wrocław, z numerem KRS KRS: 0000290025, NIP: 898-21-22-587
 4. Prawa, które Państwu przysługują: prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do modyfikacji / sprostowania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, prawo do usunięcia danych. Jeżeli życzą sobie Państwo zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wysyłką newslettera InspireCongress sp. z o.o. prosimy o przesłanie wiadomości o treści: rezygnacja z newslettera na adres: biuro@inspirecongress.pl

 

 

ORGANIZATOR

  ORGANIZATOR
InspireCongress Sp. z o.o.


WSPÓŁORGANIZATOR


PARTNER NAUKOWY
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

SPONSORZY

To miejsce czeka na Sponsora…

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

PATRONATY HONOROWE

 

POBIERZ PATRONAT PREZYDENTA KATOWIC

PATRONATY MEDIALNE

  PATRONATY MEDIALNE 

 

INSTRUKCJE NAGRANIA WYKŁADU

 

 

 

 

INSTRUKCJA NAGRYWANIA WYKŁADÓW

Proponujemy następujące możliwości nagrania wykładu:

 1. Samodzielne nagranie wykładu – najprościej można to zrobić używając najnowszej wersji PowerPoint w zakładce Pokaz slajdów jest opcja „Nagraj pokaz slajdów”
  Dodatkowe instrukcje do samodzielnego nagrania wykładu w zależności od wersji Office, systemu oraz metody nagrywania (z kamerą lub bez kamery) znajdziecie Państwo poniżej:

Nagrywanie prezentacji w darmowej aplikacji ZOOM – z kamerą
Nagrywanie prezentacji w Office 365 dla MAC – z kamerą
Nagrywanie prezentacji w Office 365 dla systemu Windows – z kamerą
Nagrywanie prezentacji w Office 2013-2019 dla systemu Windows – bez kamery
Nagrywanie prezentacji w Office 2016-2019 dla MAC – bez kamery

 1. Nagranie wykładu z pomocą firmy PIXEL Multimedia – druga metoda to zdalne nagranie z pomocą firmy AV – PIXEL Multimedia poprzez system telekonferencyjny – jeśli taka opcja byłaby odpowiednia bardzo proszę o taką informację. Będziemy potrzebować numer telefonu, na który firma PIXEL będzie się mogła skontaktować w dogodnym terminie, ważne jest aby nagranie było wykonane w miejscu gdzie jest dobra jakość Internetu. UWAGA! nagrania wykładu za pomocą firmy PIXEL MULTIMEDIA jest możliwe wyłącznie poprzez wcześniejsze umówienie terminu i godziny. Terminy nagrań są wyznaczone przez firmę AV PIXEL MULTIMEDIA.
 1. Użycie aplikacji Camtasia lub innej – można użyć aplikacji takiej jak Camtasia, tutaj można zobaczyć tutorial jak się tego używa https://www.youtube.com/watch?v=ChzE4Hm-hj0 lub jakiegoś darmowego odpowiednika; tutaj lista takich programów https://elearningindustry.com/top-10-free-camtasia-studio-alternatives
 2. Filmy instruktażowe, które  będą pomocne w samodzielnym nagrywaniu prezentacji. 

LOGO CORNEA 2022 DO POBRANIA

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)